Onze klanten:

Een advertentie zet aan tot iets
content legt het uit

Charitorial

Charitatieve instellingen zijn gebaat bij het bereik van hun doelgroep 
voor zo weinig mogelijk geld.

De Hersenstichting organiseert jaarlijks de ‘Hersenweek’ en zette daarvoor 
de ‘Charitorial’ in.

Reactie Hersenstichting:
"Via de ‘Charitorial’ was het seminar voor het eerst uitverkocht".