Onze klanten:

Een advertentie zet aan tot iets
content legt het uit

Huis-aan-huisbladen

Voor de consument is het huis-aan-huisblad zijn lijfblad. 91% leest het! Het bereik van de huis-aan-huisbladen is dus heel hoog. En ook de betrouwbaarheid. Heel belangrijk. 

Een advertorial leent zich het beste om de content op de meest redactionele wijze aan te bieden.

De advertorial vindt haar oorsprong in print.

De printmedia plaatsen meer en meer advertorials.

Advertorials passen naadloos in het redactionele Umfeld.

Binnen het brede aanbod in printtitels bieden huis-aan-huisbladen het hoogste bereik.

Tevens is dit mediumtype ideaal voor zowel lokale, regionale als nationale inzet. Maximale oplage: 8,1 miljoen.